Wyzwania dla ekonomii społecznej

W dniu 27 listopada 2019 roku w radomskiej delegaturze Urzędu Marszałkowskiego odbyła się konferencja pod hasłem „Ekonomia społeczna – możliwości i wyzwania”, której celem była wymiana doświadczeń we wdrażaniu rozwiązań ekonomii społecznej przez partnerstwa subregionu radomskiego. Konferencję prowadził Wojciech Jabłoński, a prelegentami byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Fundacji Fundusz Współpracy w Warszawie, a także eksperci Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Zaprezentowano m.in. referaty „Ekonomia społeczna dziś i jutro”, „Prawne aspekty tworzenia przedsiębiorstw ekonomii społecznej”, a także ofertę Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także prezentacje poszczególnych partnerstw subregionu radomskiego. Partnerstwo szydłowieckie zostało scharakteryzowane przez Jarosława Molendę – wiceprezesa Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko – lidera partnerstwa w powiecie szydłowieckim, który przedstawił syntetyczną prezentację multimedialną dostępną poniżej. W spotkaniu oprócz przedstawiciela SOiRGO wzięli udział reprezentanci innych instytucji naszego partnerstwa, w tym: wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu, Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Razem 2015” z Chlewisk, wiceprezes LGD „Razem na Piaskowcu”, a także wójt Gminy Jastrząb.

Ekonomia Społeczna Listopad 2019

PARTNERZY

 

01_gmina_oronsko

 

 

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec

05_wopr


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

09_gmina_kowala

 


SPONSORZY