Staże w naszym stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko bierze udział w projekcie „Młodzi gotowi do działania”, realizowanym przez spółkę Plusk Polska sp. z o.o., sp. k. i dofinansowanym z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) Unii Europejskiej. Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej osób młodych, w tym z niepełnosprawnościami, w wieku od 15 do 29 lat, biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, zamieszkujących na obszarze województwa mazowieckiego. W ramach projektu prowadzone są w stowarzyszeniu staże, w których bierze udział trzy osoby, podwyższające swoje kompetencje zawodowe, m.in. w obszarze przygotowywania projektów finansowanych ze źródeł publicznych, w tym środków Unii Europejskiej. Ponadto stażyści uczestniczą w organizacji różnego typu przedsięwzięć, nabywając umiejętności zarządzania czasem, pracy zespołowej oraz procedur logistycznych. Wspierają także bieżącą działalność  stowarzyszenia, wdrażając się w istotę i przepisy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych. Projekt  jest realizowany do końca marca 2020 roku.

PARTNERZY

 

01_gmina_oronsko

 

 

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec

05_wopr


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

09_gmina_kowala

 


SPONSORZY