Seniorzy na Mazurach

W dniach od 30 sierpnia do 1 września 2019 roku grupa seniorów i wolontariuszy z Orońska wzięła udział w wycieczce turystyczno-krajoznawczej na Mazury. Wycieczka została zorganizowana w ramach projektu dofinansowanego z rządowego programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych, realizowanego przez Fundację Inicjatyw Edukacyjnych w Warszawie we współpracy ze Stowarzyszeniem Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko.
Uczestnicy zakwaterowani byli w Ośrodku Łabędzi Ostrów w Pięknej Górze. W trakcie wyprawy zwiedzili Wilczy Szaniec czyli kwaterę główną Hitlera z okresu lat 1941-1944, zlokalizowaną w Gierłoży. W latach wojennych kompleks ten złożony był z 200 budynków o różnym przeznaczeniu, w tym były tam schrony, baraki, elektrownia, ciepłownia, dworzec kolejowy, dwa lotniska. Infrastruktura ta wyposażona była w urządzenia klimatyzacyjne, wodociągi, a także dwie centrale dalekopisowe. W 1944 roku mieszkało tu ponad 2000 osób.
Ponadto, uczestnicy wyprawy podziwiali uroki przyrody mazurskiej podczas rejsu statkiem wycieczkowym po jeziorach, a także podczas rejsów jachtami żaglowymi. Był także czas na integrację międzypokoleniową podczas uroczystych biesiad przy grillu. W niedzielę seniorzy i wolontariusze mieli możliwość nawiedzenia Sanktuarium Maryjnego w Świętej Lipce i uczestniczenia we Mszy Świętej, po której zaprezentowano kunszt świętolipskich organów. Ołtarz główny, ołtarze boczne, tabernakulum, organy, freski w kościele i w krużgankach, kuta brama, rzeźby w kamieniu i drewnie, dzieła artystycznego kowalstwa i ślusarstwa – to wszystko stanowi, że Święta Lipka jest “Perłą Baroku”- obiektem niezwykłej wartości zabytkowej, zaliczany do najwspanialszych okazów późnego baroku w Polsce. 

Galeria

 

PARTNERZY

 

01_gmina_oronsko

 

 

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec

05_wopr


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

09_gmina_kowala

 


SPONSORZY