Rozwój ekonomii społecznej

24 lipca 2019 roku w Szydłowcu odbyło się spotkanie partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie szydłowieckim. Na spotkanie to zostali zaproszeni wójtowie oraz przewodniczący Rad Gmin z powiatu szydłowieckiego. W większości przypadków osoby zaproszone przybyły osobiście lub desygnowały swoich zastępców. Z Orońska w spotkaniu wzięła udział wiceprzewodnicząca Rady Gminy – p. Maria Gajewska oraz wójt – p. Henryk Nosowski. Spotkanie miało charakter informacyjno-szkoleniowy. Podczas spotkania zostały przedstawione dwie prezentacje, przy czym uwarunkowania prawne ekonomii społecznej zostały przedstawione przez Wojciecha Jabłońskiego z Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, a prezentację dotycząca możliwości powoływania spółdzielni socjalnych przedstawił Jarosław Molenda – wiceprezes Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko – lidera partnerstwa. Przedstawił on mocne strony działalności organizacji i instytucji funkcjonujących na terenie powiatu, a także omówił zidentyfikowane nisze, które mogą być wypełnione ofertą działalności gospodarczej nowo tworzonych spółdzielni socjalnych. Ponadto, przedstawiono wymagania formalne związane z tworzeniem spółdzielni socjalnych, a także korzyści płynące dla gmin tworzących takie podmioty, w tym źródła i wielkość dostępnych środków finansowych na uruchomienie takiej działalności oraz jej wspieranie w początkowej fazie funkcjonowania. Przeprowadzona analiza możliwości powoływania spółdzielni socjalnych bądź przez minimum 5 osób fizycznych, bądź przez minimum 2 osoby prawne wskazuje, iż największym prawdopodobieństwem sukcesu charakteryzuje się projekt realizowany przez organizację pozarządową oraz gminę (a więc spółdzielnia założona przez dwie osoby prawne).
Omówiono także dopuszczalne prawem klauzule społeczne, które umieszczane w różnego typu przetargach i zapytaniach ofertowych wystawianych przez instytucje publiczne mają za zadanie promowanie inicjatyw gospodarczych realizowanych przez spółdzielnie socjalne. Prezentację przygotowaną przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko zamieszczono w załączniku. Wskazywano także na duże zaangażowanie instytucji Unii Europejskiej w uruchomienie dedykowanych programów wspierających ekonomię społeczną, co sprawia, że  rysuje się perspektywa dostępności atrakcyjnych środków finansowych na tworzenie tego typu podmiotów. Jednocześnie przyjęto deklarację uczestników spotkania o konieczności zaangażowania się gmin w rozwój ekonomii społecznej, w tym poprzez udział w partnerstwie oraz powołania w poszczególnych gminach osoby odpowiedzialnej za ten obszar działalności samorządu.

Ekonomia Społeczna

PARTNERZY

 

01_gmina_oronsko

 

 

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec

05_wopr


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

09_gmina_kowala

 


SPONSORZY