Szkolenie z zakresu dostępności

,,Dostępność Plus” to innowacyjny, rządowy program, który kompleksowo ujmuje tematykę niepełnosprawności w Polsce. Celem programu jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osobom ze szczególnymi potrzebami. Program ,,Dostępność Plus”  powstał pod hasłem: samodzielność: Chodzi o to, by seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, ale też np. kobiety w ciąży i rodzice z małymi dziećmi nie musieli zmagać się z barierami w przestrzeni publicznej i prosić o pomoc w nawet prostych sytuacjach , np. podczas wizyty w urzędzie czy wsiadania do autobusu – wyjaśnił minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Szacunkowo nawet 30% społeczeństwa może mieć trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności lub percepcji. W dniach 19-20 marzec b. r. dwoje pracowników Urzędu Gminy w Orońsku, wzięło udział w szkoleniu z inwestycji budowlanych i planowania przestrzennego. Podczas szkolenia zaprezentowano ,,Standardy z perspektywy osób poruszających się na wózkach” autorstwa Fundacji INTEGRACJA.  Powyżej wspomniana prezentacja poruszyła następujące aspekty: Przepisy z prawa budowlanego o wymogach wobec obiektu budowlanego i urządzeń budowlanych. Projektowaniu uniwersalnemu – według Konwencji ONZ o prawach osób z          niepełnosprawnościami, ratyfikowanej przez Polskę w 2012 r:

Aby umożliwić osobom niepełnosprawnym samodzielne życie i pełne
uczestnictwo we wszystkich sferach życia, Państwa-Strony podejmą
stosowne kroki celem zapewnienia osobom niepełnosprawnym
dostępu, na równych zasadach z innymi obywatelami, do środowiska
fizycznego, transportu, informacji i komunikacji międzyludzkiej, w tym
technologii i systemów komunikacyjnych i informacyjnych, oraz do
innych udogodnień i usług oferowanych całemu społeczeństwu,
zarówno w środowiskach miejskich, jak i wiejskich. Te działania,
włącznie z rozpoznawaniem i usuwaniem przeszkód i barier na drodze
do dostępności, będą dotyczyć między innymi:
Budynków, dróg, środków transportu oraz innych obiektów, w tym szkół, mieszkalnictwa, ośrodków medycznych i miejsc pracy; Usług informacyjnych, komunikacyjnych i innych, w tym usług elektronicznych, jak również usług w zakresie pomocy w nagłych wypadkach.

Art. 9 Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych

Dzięki udziałowi w szkoleniu, jego uczestnicy czyli pracownicy administracji publicznej mogli wczuć się w sytuacje osób z niepełnosprawnościami. Takie doświadczenie pomoże pracownikom lepiej zrozumieć bariery architektoniczne, techniczne i inne. A zarazem pracownicy dowiedzieli się co zrobić aby likwidować wspomniane bariery i zapewnić osobom z niepełnosprawnościami równe szanse w sferze publicznej oraz społecznej. Udział w szkoleniu to pierwszy krok do dostosowania infrastruktury naszej małej ojczyzny do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, z dysfunkcjami wzroku, percepcji oraz do potrzeb seniorów.

Katarzyna Taras

PARTNERZY

 

01_gmina_oronsko

 

 

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec

05_wopr


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

09_gmina_kowala

 


SPONSORZY