Cyfrowy obywatel

Miło jest nam poinformować, iż grant pt.: „Podwyższenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Orońsko” uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Grant ten jest częścią dużego projektu pod nazwą „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!”, którego operatorem jest firma Inspires sp. z.o.o. Grant będzie realizowany przez partnerstwo Gminy Orońsko i Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko, w okresie od 17 czerwca 2019 r. do końca lutego 2020 r. Celem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa Gminy Orońsko na tle średniej Unii Europejskiej oraz zwiększenie wykorzystania usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności e‑administracji.

Działania, objęte grantem, są dedykowane dla 120 mieszkańców naszej gminy, którzy będą uczestniczyć w szkoleniach komputerowych, w następujących blokach tematycznych: rodzic w internecie, działam w sieciach społecznościowych, tworzę własną stronę internetową/blog, kultura w sieci.

Przykładowo, moduł „Rodzic w internecie” adresowany do rodziców lub opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica/opiekuna do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i mądrego korzystania z sieci oraz reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic lub opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

Natomiast moduł „Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościach, w tym m.in. nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swą twórczością oraz korzystać z cudzej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego, współdziałać z innymi. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

Obszar merytoryczny grantu będzie koordynowany przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko, stąd też szersze informacje o rekrutacji, terminach i miejscach szkoleń można uzyskać m.in. drogą mailową, wysyłając zapytanie na adres stowarzyszenia, tj. stowarzyszenie.oronsko@gmail.com.

Bieżące informacje będą publikowane na afiszach i stronach internetowych Gminy Orońsko (www.oronsko.pl) oraz Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko (www.oronsko.org), a także profilu Facebook stowarzyszenia.

PARTNERZY

 

01_gmina_oronsko

 

 

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec

05_wopr


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

09_gmina_kowala

 


SPONSORZY