Certyfikaty dla wolontariuszy

W dniu 5 czerwca 2019 r. odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów wolontariuszom, którzy aktywnie wspierali działalność statutową Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko. Uroczystość odbyła się w kawiarni Hotelu Wasik, gdzie uczniowie szkoły w Orońsku wraz z wychowawcami klas spotkali się na słodkim poczęstunku z okazji Dnia Dziecka. Dokumenty wręczał prezes Stowarzyszenia – Sylwester Różycki. Certyfikaty uczniów, którzy nie byli obecni na spotkaniu zostały przekazane dyrektorom szkół, a więc zainteresowane osoby mogą je odebrać bezpośrednio w szkołach, do których uczęszczają. Jednocześnie przypominamy, że wpisanie działalności społecznej na świadectwie ukończenia szkoły pozwala na otrzymanie przez uczniów dodatkowych punktów rekrutacyjnych (stąd też uczniowie powinni bezzwłocznie dostarczyć kopie certyfikatów swoim wychowawcom). Zarząd Stowarzyszenia jeszcze raz składa podziękowania wszystkim wolontariuszom, którzy włączyli się w pomoc na rzecz społeczności lokalnej i jednocześnie ma nadzieję na dalszą owocną współpracę. Zachęcamy również innych uczniów do zainteresowania się tą formą aktywności.

 

PARTNERZY

 

01_gmina_oronsko

 

 

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec

05_wopr


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

09_gmina_kowala

 


SPONSORZY