Spotkanie Klubu Seniora

W sobotę, 18 maja br., w Szkole Podstawowej w Guzowie odbyło się spotkanie Klubu Seniora, na którym przedstawiciele Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko zaprezentowali działania skierowane to tej grupy społecznej, będące przedmiotem projektów koordynowanych przez stowarzyszenie.  W szczególności omówiono cel i zakres projektu pn. „Podwyższenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Orońsko”, który jest dofinansowany z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i  będzie realizowany w partnerstwie Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko oraz Gminy Orońsko. Ponadto przedstawiono zakres projektu pn. „Aktywny i szczęśliwy senior”, dofinansowany z rządowego programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych, który będzie realizowany we współpracy z Fundacją Inicjatyw Edukacyjnych. Podczas spotkania osoby zainteresowane udziałem w projektach złożyły deklaracje uczestnictwa. Dodatkowo zapoznano seniorów z efektami wspólnych działań Stowarzyszenia Emerytów „Wspólna Sprawa” i Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko w ramach projektu pt. „Szalony dziadek czyta dzieciom”.

Galeria

 

 

PARTNERZY

 

01_gmina_oronsko

 

 

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec

05_wopr


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

09_gmina_kowala

 


SPONSORZY