Wywiad z prezesem PTN

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko 15 lutego 2019 roku zorganizowało, w Szkole Podstawowej w Orońsku, spotkanie z Panem Przemysławem Ziembą – prezesem Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, które było kolejną odsłoną realizowanego przez stowarzyszenie od kilku lat cyklu spotkań z ciekawymi ludźmi. Aktualne spotkanie stało się dobrą okazją do wywiadu z Panem Prezesem Ziembą, który przeprowadziła Katarzyna Taras, osoba aktywnie działająca w Stowarzyszeniu Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko. Na wstępie Pan Prezes został poproszony o przybliżenie specyfiki działania instytucji, której przewodniczy. W odpowiedzi na pytanie można było usłyszeć, że Polskie Towarzystwo Numizmatyczne to organizacja pozarządowa, a głównym powodem, dla którego powstała była ochrona numizmatów jako pamiątek historycznych i narodowych. Założycielem pierwszego w Polsce towarzystwa numizmatycznego był warszawski fotograf i numizmatyk Karol Bejer (1818-1977). Obecnie Towarzystwo liczy około dwóch tysięcy członków, posiada pięćdziesiąt oddziałów i dziewiętnaście kół w całej Polsce. Istotne jest to, że członkiem stowarzyszenia może być każdy, a ponadto ostatnio został zmieniony statut i osoby, które nie ukończyły osiemnastu lat również są przyjmowane. Kolejne pytanie dotyczyło początków pasji, którą rozwija gość naszego spotkania, a więc zainteresowań numizmatycznych. – „Jak miałem dziewięć lat, kolega dał mi jedną kopiejkę radziecką i to mnie zainteresowało. Zacząłem zbierać różne drobne monety obiegowe polskie i z różnych innych państw. To była taka zabawa, która później przerodziła się w coś większego i zacząłem się poważnie tematem interesować, wstąpiłem do Towarzystwa Numizmatycznego, pełniłem w nim kilka funkcji, byłem prezesem oddziału radomskiego, a od czterech lat pełnię funkcję prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego” – mówił pan Ziembą. Dalsza rozmowa dotyczyła szczegółowych zagadnień związanych m.in. z ciekawostkami numizmatycznymi oraz kosztami realizacji takiej pasji. Prezes Ziemba stwierdził, że polskie monety są stosunkowo drogie, ale również bardzo istotna jest wiedza, którą zgromadzić można za niewielkie pieniądze. Najdroższej polska moneta została sprzedana w Stanach Zjednoczonych za ponad 2 mln dolarów. Rozmówca zasugerował też, że nie istnieje jedna ,,złota recepta” na zakup monet, ale obserwacja rynku numizmatycznego pokazuje, że warto kupować monety w bardzo dobrym stanie zachowania, gdyż one nie tracą na wartości. Jedną z najciekawszych monet jest denar Bolesława Chrobrego Princes Polonie, wizerunek tej monety widnieje na aktualnym, obiegowym banknocie dwudziestozłotowym. Znajduje się na nim ciekawy i do końca nie rozpoznany wizerunek ptaka. Pierwsi badacze chcieli w nim widzieć wizerunek orła, ale według ostatnich badań prawdopodobnie jest to paw. W tym miejscu rozmówca zaznaczył też, że nie każda moneta jest numizmatem i nie każdy numizmat może być monetą. Za numizmat uznaje się bowiem starą monetę lub medal, mający wartość historyczną. Natomiast na pytanie gdzie można zakupić numizmaty – Prezes Ziemba powiedział, że są one dostępne np. na aukcjach numizmatycznych, które od 1991 roku organizuje Polskiego Towarzystwo Numizmatyczne lub aukcjach Warszawskiego Centrum Numizmatycznego. Ponadto funkcjonują antykwariaty numizmatyczne, a obecnie najprężniej działającym jest Antykwariat Numizmatyczny Michała Niemczyka oraz Gabinet Numizmatyczny Damiana Marciniaka, prowadzące także działalność edukacyjną. Dziękując za rozmowę prowadząca wywiad podkreśliła, że spotkanie w szkole z pewnością pozwoliło na przybliżenie stosunkowo mało popularnej wśród młodzieży dziedziny, jednak ogromna wiedza ekspercka gościa oraz jego zaangażowanie w rozwijanie swoich zainteresowań może stać się inspiracją dla młodzieży do odkrycia własnych, nowych pasji.

PARTNERZY

01_gmina_oronsko

02_centrum_rzezbyosp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec

05_wopr


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

09_gmina_kowala

 


SPONSORZY