Rok 2018 – Rokiem Praw Kobiet

Rok 2018 został zdominowany przez wyjątkowy jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jednak ściśle z tym wydarzeniem wiąże się inna ważna rocznica, istotnie wpływająca na losy naszego kraju, tj. setna rocznica uzyskania praw wyborczych przez kobiety. Wydarzyło się to na mocy „Dekretu o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego”, podpisanego 28 listopada 1918 roku przez Józefa Piłsudskiego, który przyznawał prawa wyborcze wszystkim polskim obywatelom bez różnicy płci. Wydarzenie to zostało uhonorowane decyzją aktualnego Sejmu RP, który ustanowił rok 2018 Rokiem Praw Kobiet. Rocznica ta zainspirowała nas do analizy roli kobiet w społeczeństwie, szczególnie naszego regionu oraz ich udziału w pracach samorządu terytorialnego.

Udział kobiet w ogólnej liczbie radnych jednostek samorządu terytorialnego Mazowsza wyniósł 29%, przy czym w Sejmiku Województwa Mazowieckiego 37%, a w radach gmin 28%. Porównaliśmy następnie dane z Gminy Orońsko do wskaźników charakteryzujących Mazowsze. W Gminie Orońsko w wyborach, które odbyły się w minionym roku mandat radnej otrzymało osiem kobiet, co stanowi ponad 50% składu całej Rady Gminy, a więc ilość Pań w naszej radzie jest znacznie większa niż średnia w jednostkach samorządu terytorialnego Mazowsza. Należy również zauważyć, że mieszkańcy naszej gminy charakteryzują się też dużą wrażliwością w aspekcie wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, bowiem mandat radnej otrzymała także osoba niepełnosprawna, co jest jeszcze ewenementem nawet w skali ogólnopolskiej.

PARTNERZY


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

09_gmina_kowala

 


SPONSORZY