Zaproszenie na VII Forum Dyskusyjne

Zarząd Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko ma zaszczyt zaprosić Państwa na VII Forum Dyskusyjne Lokalnych Organizacji Pozarządowych, którego celem będzie przedstawienie zrealizowanych przedsięwzięć w minionym roku oraz nakreślenie głównych kierunków działalności w roku 2019. Mamy nadzieję, iż systematyczne, wspólne spotkania pozwolą na wypracowanie perspektywicznych płaszczyzn współpracy pomiędzy instytucjami działającymi na terenie Gminy, prowadzących do aktywizacji środowiska lokalnego oraz zbudowania strategii rozwoju sektora pozarządowego w Gminie Orońsko. Konferencja odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Józefa Brandta w Orońsku w dniu 27 stycznia 2019 r. o godz. 15.00. Jednocześnie mamy nadzieję, iż w tym roku licznie wezmą udział w forum mieszkańcy Gminy Orońsko, których obecność stanowić będzie wyraz aktywności obywatelskiej społeczeństwa naszej gminy. Ramowy program spotkania przedstawiono poniżej.

Ramowy plan spotkania:

Godz. 15.00 – 15.05 – otwarcie konferencji

Godz. 15.05 – 15.20 – prezentacja działalności Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Edukacji Zespołu Guzowianki

Godz. 15.20 – 15.30 – prezentacja drużyny harcerskiej „Płomień”

Godz. 15.30 – 15.40 – prezentacja działalności Gminnego Klubu Sportowego „Oronka” Orońsko

Godz. 15.40 – 15.50 – prezentacja działalności Klubu Sportowego „Postęp” Łaziska

Godz. 15.50 – 16.00 – prezentacja działalności Klubu Seniora

Godz. 16.00 – 16.10 – prezentacja działalności Stowarzyszenia „Zjednoczeni”

Godz. 16.10 – 16.15 – prezentacja działalności Stowarzyszenia „Postępowa Grupa Rekreacyjna” Łaziska

Godz. 16.15 – 16.25 – prezentacja działalności Stowarzyszenia „Wszyscy Razem dla Zaborowia”

Godz. 16.25 – 16.35 – prezentacja działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Orońsku

Godz. 16.35 – 16.45 – prezentacja działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrucie

Godz. 16.45 – 16.55 – prezentacja działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Chronowie

Godz. 16.55 – 17.10 – prezentacja Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko

Godz. 17.10 – 17.20 – prezentacja działalności LGD „Razem na Piaskowcu”

Godz. 17.20 – 18.00 – dyskusja nad kierunkami wspólnych działań.

PARTNERZY


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

09_gmina_kowala

 


SPONSORZY