Forum NGO Subregionu Radomskiego

Dnia 26 września 2018 r. przedstawiciele Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko wzięli udział w forum organizacji pozarządowych subregionu radomskiego, które zostało zorganizowane w Jedlni-Letnisko przez Fundację Rozwój-Aktywność-Społeczność. SOIRGO reprezentował prezes Sylwester Różycki wraz ze stażystką Katarzyną Taras. Działania naszego stowarzyszenia przedstawiła Katarzyna Taras w formie prezentacji multimedialnej, którą samodzielnie obsługiwała, a przygotowana przez nią wypowiedź została wygłoszona przy pomocy syntezatora mowy. To była pierwsza nasza prezentacja w takiej formie i stanowiła wymierny efekt działań w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, mających także trudności w werbalnym komunikowaniu się z otoczeniem. Technika nas nie zawiodła. Forum było okazją do zaprezentowania naszych działań oraz szansą na poznanie działań innych organizacji z subregionu radomskiego. Uczestnicy spotkania otrzymali także wydany informator, w którym stowarzyszenia i fundacje przedstawiały swoje innowacyjne projekty. Z Powiatu Szydłowieckiego w informatorze znalazły się tylko dwie organizacje pozarządowe, w tym nasze stowarzyszenie. Cieszymy się, że znaleźliśmy się w gronie organizacji zaproszonych na to inspirujące forum oraz prezentujących swoje dokonania. Należy zaznaczyć, iż bardzo interesujące było miejsce, w którym wydarzenie się odbyło, tj. nieczynna stacja kolejowa w Jedlni-Letnisko, zaadaptowana na dom kultury. Oceniamy, że jest to bardzo dobry pomysł na wykorzystanie przestrzeni, która przestała pełnić swoją pierwotną funkcję.

Prezentacja SOiRGO

PARTNERZY


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

09_gmina_kowala

 


SPONSORZY